İnançların ortak noktası: Habibi Neccar

HATAY - Tarihi ve kültürel dokusuyla halklar mozaiği olan Hatay'da halkların ve inançların ortak buluşma noktası Habibi Neccar, tüm eksikliklerine rağmen halkları buluşturmayı sürdürüyor.

Tarihi ve kültürel dokusu ile dünyanın en zengin şehirleri arasında yer alan Hatay'da bulunan Roma İmparatorluğu döneminden kalma eski kilise şimdinin ise camisi Habibi Neccar halkların ve inançların bir araya geldiği nadir yerlerden. M.S. 7'nci yüzyılda inşa edildiği bilinen tarihi yapı İsa'nın havarilerinden Pavlos (Yunus) ve Yuhanna (Yahya), Hıristiyanlığı yaymak için Kudüs'ten geldikleri Antakya'da öldürülmelerinin üzerine gömüldükleri yerde inşa edildiğine inanılıyor. Kilise olarak inşa edilen yapının ismini ise, Yuhanna ve Pavlos'un Hıristiyanlığı tabliğini kabul ettiği için yaşadığı Amanos Dağları’ndaki evinden, bedeninden ayrılan başının yuvarlanan Neccar isimli kişiden aldığına inanılır.

Tarihi yapının restorasyonu ile birlikte yer altına doğru 3 kat inilerek, tarihi taş mezarlara rastlamak da mümkün.

Osmanlı Döneminde camiye dönüştürülen ve halen çan kulesi minare olarak kullanılan tarihi yapı geçtiğimiz günlerde tamamlanan restorasyonu ile birlikte yeniden hizmet vermeye devam ediyor. Mehmet Çay, caminin dünyanın her tarafından binlerce kişi tarafından ziyaret edildiğini ifade ederken, daha çok Hıristiyanlar ve Müslümanların uğrak yeri olduğunu söyledi. Her iki din için de kutsal olarak kabul edilen nadir mekanlardan biri olduğunu belirten Çay, restorasyonun ardından tarihi dokunun tam olarak korunamamış olmasına rağmen halen önemli ziyaret merkezleri arasında yer aldığını söyledi.