Bölge tabip odaları üyelerine yönelik ihraç ve tutuklamaları kınadı

VAN- Bölge tabip odaları yaptığı basın toplantısıyla 14 Temmuz’da çıkarılan KHK ile üyelerinin ihraç edilmesini ve Diyarbakır Tabip Odası’nın eski başkanlarının tutuklanmasını kınadı.

Bölge tabip odaları son çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile üyelerinin ihraç edilmesini ve tutuklanmasını kınadı. Van KESK şubeler binasında düzenlenen basın toplantısına TTB Merkez Konsey Başkanı Raşit Tükel ile bölgede bulunan tabip odalarının yöneticileri katıldı. TTB Merkez Konsey Başkanı Tükel, muhalif olan kesimin ihracı ve tavsiyesinin sağlık alanında ciddi sorun olduğunu dile getirdi. Tükel, “Bilim insanları bilimsel çalışmalarından ve öğrencilerinden uzaklaştı. Hekimler sağlık çalışanları hastalarından ayrıldı. Ülkemizde sağlık alanında gerçekten çok ciddi anlamda olumsuz sonuçlar ortaya çıktı. Bir başka sonucu ise kamudan ayrılan arkadaşlarımızın, hekimlerin, sağlık çalışanlarının çok zor koşullarda var olma mücadelesi verdikleri bir ortam yaratılmış oldu. Ucuz iş gücü oluştu sağlık alanında. Kendi bulundukları şehirlerde ortamlarda iş bulamadıkları için başka şehirlerde çok ucuz iş gücü olarak ancak iş bulabildiler. Kamuda oluşan tasfiyelerin yerine sözleşmeli alanın hakim kılınmaya çalışıldığı bir sağlık ortamı, mülakat kadrolaşma olarak öne çıktı. Sonuçta bu durum sağlık alanında muhalif alanın tasfiyesinin yanında tıp alanında ciddi zararlar veren bir gelişme oldu” dedi.

‘ARKADAŞLARIMIZ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ’

“TTB olarak üyelerimizin, mücadele arkadaşlarımızın görevlerine geri dönmeleri için bütün hukuksal ve örgütsel olanaklarımız seferber edeceğiz” diyen Tükel, KHK’lerin iptal edilmesini, emeğin, hukukun, iyi hekimliğin devam etmesi için mücadele edeceklerini vurguladı.

Üyelerine yönelik gözaltı ve tutuklamaları kınayan Tükel, şunları söyledi: “Diyarbakır Tabip Odasının 5 eski başkanı görevlerinden ihraç edildi. Tabip odası başkanı olmak neredeyse suç sayıldı. Yine Diyarbakır Tabip Odası’nın 3 eski başkanı tutuklandı. Tutuklu olarak yargılanan bu meslektaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmasını istiyorum.”

‘ADALET AYAKLAR ALTINA ALINMIŞTIR’

Tükel’in ardından bölgedeki tabip odaları adına basın açıklamasını okuyan Van- Hakkari Tabip Odası Başkanı Dr. Özgür Deniz Değer, KHK’lerle eşitlik, özgürlük, barış ve demokrasi isteyenlerin susturulmak istendiğini belirtti. İnsanların işinden ve özgürlüklerinden olduğunu ifade eden Değer, “Son olarak TTB Merkez Konsey üyesi Dr. Ayfer Horasan’ın da içinde bulunduğu onlarca kamu emekçisi meslektaşımız görevlerinden ihraç edildi. Diyarbakır’da gerçekleştirilen operasyonlar ile Dr. Şemsettin Koç ve Dr. Selçuk Mızraklı’nın da aralarında olduğu sağlık emekçileri tutuklanmış, adalet ayaklar altına alınmıştır” dedi.

GÖREVLERİNE SON VERİLEN ARKADAŞLARIMIZ İADE EDİLMELİ

Evrensel insan hakları hukuku açısından suç niteliğinde olan bu keyfi ve hukuksuz tutuklanma kararlarının gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Değer, arkadaşlarının bir an önce serbest bırakılmasını istedi. Değer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizler hekimler olarak toplumsal barışın, bir arada yaşamın kurulduğu, demokratik, laik bir ülkede yaşamak için mücadele edeceğiz. Emeğin, demokrasinin, hukukun, toplumsal barışın ve iyi hekimlik değerlerinin güçlenmesi ve görevlerine son verilen meslektaşlarımızın öğrencilerine ve hastalarına bir an evvel yeniden kavuşmaları talebini güçlü şekilde dile getiriyoruz.”

‘MÜCADELEYİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Son olarak konuşan ihraç edilen TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Ayfer Horasan ise, bir buçuk yıllık süreçte sivil darbe ile karı karşıya olduklarını dile getirdi. “Her türlü askeri darbeye nasıl karşı isek sivil darbeye de karşıyız” diye devam eden Horasan, çok sayıda arkadaşlarının ihraç edildiğini hatırlattı. Horasan, şunları söyledi: “Biz hekimiz, hekim olmaya devam edeceğiz. Barıştan, emekten, demokrasiden yana olan iyi hekimlikten yana olan duruşumuzu her daim sürdüreceğiz. Ama bu uygulamaları hayata geçiren siyasi makam ve mevkiler elbet bir gün gidecekler. Buradayız bundan önceki mücadele kararlılığımız neyse mücadele hattımızı koruyup güçlendirmeye devam edeceğiz.”